beinse.com

Jakość i serwis

Jakość

Jakość

W firmie Bernacki rozumiemy, że jakość jest fundamentem długotrwałej relacji z Klientem. Systematycznie monitorujemy jakość dostarczanych wyrobów i analizujemy przyczyny występowania wad. Wykorzystujemy urządzenia pomiarowe firmy Mahr i Mitutoyo co gwarantuje wysoką dokładność i powtarzalność dokonywanych pomiarów.

Przeprowadzamy cykliczne audyty dostawców oraz przesyłamy okresowe raporty dotyczące jakości wyrobów dostarczanych przez podwykonawców. Dla wszystkich wytwarzanych przez firmę Bernacki detali stosujemy plany kontroli jakości. Standardowo, dla wszystkich zleceń wymagamy udokumentowania badania jakości wszystkich parametrów dla próbek pobieranych co 20% sztuk w wytwarzanym zleceniu. Oznaczone próbki wraz z kartą pomiarową są wysyłane z każdą partią dostawy.

W celu lepszej kontroli nad stabilnością procesu produkcyjnego firma Bernacki przygotowuje się do pilotażowego wdrożenia metody Statistical AQL.

Jakość
serwis
serwis

serwis

Stawiamy na ścisłą współpracę i partnerstwo. Każdy z klientów pracuje ze swoim opiekunem – one contact. Opiekun klienta czuwa nad prawidłową obsługą zamówień we wszystkich aspektach, monitoruje popyt, gromadzi informacje ważne z punktu widzenia współpracy.

ponad 100

ponad 100

aktywnych klientów

ponad 100

ponad 100

aktywnych klientów